My Actifit Report Card: The movement is addictive / Ruch uzależnia

There will be a description of a short ride. I will also recommend an interesting plug-in service for strava that I started to play with. When I had a hard week, I took a leave from pedaling on Saturday. Today was different. I needed a "boot". In the afternoon I couldn't make it and went on a bike. Suddenly, with a leap, but at work as a courier. I jumped 3 orders. Two pleasant and one physically demanding.


Gdańsk, ulica (street) Zabytkowa

Będzie opis krótkiej przejażdżki. Polecę też ciekawy serwis-wtyczkę do serwisu strava która zacząłem się bawić. Gdy tydzień miałem ciężki to w sobotę robiłem sobie urlop od pedałowania. Dzisiaj było inaczej. Potrzebowałem rozruchu. Po południu nie dałem rady i wybrałem się na rower. Z doskoku, a jednak w pracy. 3 zlecenia obskoczyłem. Dwa przyjemne a jedno wymagające.

Jedno zlecenie było z Oliwy na Przymorze, ale w zasadzie to zmiana dzielnic była tylko formalnością. Jedynie przekroczenie torów. Z jednej strony stacji Gdańsk-Oliwa na drugą stronę. Aplikacja pokazywała, że w kolejce są kolejne zlecenia i tak rzeczywiście było.


Please don't ring a bell, the children are asleep

One order was from Oliwa to Przymorze district, but basically the change of districts was just a formality. Only crossing the rails. From one side of the Gdańsk-Oliwa station to the other side. The application showed that there were more orders in the queue and it was indeed so.


Today's route. The blue sections are newly traversed streets

Drugie zlecenie przyjemne bo z bliskiej Żabianki (dawniej na te okolice mówiono Oliwa) na Przymorze Małe (też dawniej nazywane Oliwą). Szło idealnie. Trzecie zlecenie nie było idealne. 14 minut na zmianę dzielnicy i potem 10-minutowy przejazd pod górkę we Wrzeszczu. trzeba mocno naciskać pedały. Kardio. Zdrowo.


Last 50 activities on map

The second order is pleasant because from the nearby Żabianka (formerly called Oliwa) at Przymorze Małe (also formerly called Oliwa). It was going perfectly. The third assignment was not perfect. 14 minutes for a change of district and then a 10-minute uphill ride in Wrzeszcz. you need to press the pedals hard. Cardio. Healthy.


Wandrer.earth screenshot

Dzisiaj natrafiłem na artykuł o stronie wandrer.earth. Poznawanie dzielnicy oraz miasta połączono tu z grywalizacją. Celem jest poznanie 100% uliczek i dróg dzielnicy, miasta lub województwa/kraju/świata. Darmowa wersja bierze pod uwagę nasze ostatnie 50 aktywności, a płatna wersja wszystkie aktywności jakie zarejestrowaliśmy na stravie. Pamiętam, że kiedyś był darmowy serwis, który robił podobne rzeczy, ale przestał być wspierany. Płatności w tym przypadku mogą uratować ten serwis. Ja spróbuję darmowej wersji.


Wandrer.earth screenshot

Ciekawe rzeczy u mnie wyszły. Na przykład wyszło, że w ostatnie 2 tygodnie zdołałem poznać 60% Przymorza Małego, 50% Zaspy Rozstajów, 39% Strzyży i 27% Wrzeszcza. Oliwy jest trochę mniej (14%), ale może mieć to związek z ustawianiami prywatności. Z tym Przymorzem się jednak wszystko zgadza bo tamtejsze małe uliczki przecinam wzdłuż i w szerz dzień w dzień jak hetman szachownicę. Jeśli weźmiemy pod uwagę cały Gdańsk to w ostatnie 2 tygodnie przejechałem po 7% jego ulic. Polecam spróbować jak kogoś "kręcą" takie dane.

Today I read an article about the website [wandrer.earth] (wandrer.earth). Getting to know the district or the city is combined with gamification. The goal is to know 100% of the streets and roads of a district, city or province / country / world. The free version takes into account our last 50 activities, and the paid version takes into account all the activities we have recorded on Strava. I remember there used to be a free website that did similar things but stopped being supported. I hope that payments in this case can save this website. I will try the free version.

Interesting things came out. For example, it turned out that in the last 2 weeks I managed to get to know 60% of Przymorze Małe district, 50% of Zaspa-Rozstaje, 39% of Strzyża and 27% of Wrzeszcz. There is a bit less my district-Oliwa (14%), but it may be related to privacy settings. However, everything is correct with this Przymorze, because I cross the little streets there along and wide, day by day like a chessboard queen. If we take into account the whole of Gdańsk city, I have traveled 7% of its streets in the last two weeks. I recommend trying if someone "turns" such data.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


5089
Cycling

Opera Zrzut ekranu_20201107_193616_docs.google.com.png
Work, kilometers and earnings table as a courier