My Actifit Report Card: August 5 2021 w dziurę przed deszczem

W czasie deszczu dorośli się nie nudzą bo bawią się jak dzieci

Powyższy zrzut ekranu to dla mnie osobisty powód do dumy

Boże jakie ja mam szczęście


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


5006
Daily Activity, Walking