My Actifit Report Card: August 7 2021 czyli mięso krokomierza do późniejszej obróbki w turystycznym archiwum

Było jeżdżone, chodzone, kręcone. Było powietrze złapane i powinno starczyć na kilka godzin


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


25613
Cycling, Walking