Rowerem falowiec i zwiedzanie

Najpierw do pracy pojechałem rowerem.
5 godzin pracowałem.
Wróciłem rowerem (do roweru 3 minuty hulajnogą).
Potem pracowałem na rowerze.
Potem jeszcze rowerem pojechalem do pracy nad morze.
Spacerowałem z turystami. Po spacerze wróciłem rowerem do domu.

Niespodziewanie wyszło ponad 27 tysięcy kroków. Nie czuję tego. Przyjemnie. Dużo powietrza.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


14/06/2022
27310
Cycling, Daily Activity, Walking

First, I went to work by bicycle.
I worked 5 hours.
I came back by bike (3 minutes by ~scooter to the bike).
Then I was working on a bicycle (2nd photo on right)
Then I went by bike to work by the sea.
I was walking with tourists. After the walk, I cycled back home.

Unexpectedly, more than 27,000 steps came out. I do not feel it. Pleasantly. Lots of air.*