Rzeźba "Rozpakowanie" - Jan Tutaj /// My Actifit Report Card: October 2 2022

Zaskoczeniem oprowadzanej wczoraj wycieczki była rzeźba o której czytałem już wcześniej. W okolicach największego w okolicy (a może i mieście) placu zabaw w Parku Reagana znajdują się rzeźby powstałe na festiwal Rozdroża Wolności. Każda na swój sposób nawiązuje do tematu wolności.

Z zaskoczeniem zauważyłem, że nie mam zdjęć tych trzech rzeźb.

Pierwszą nagrodę otrzymała rzeźba irańskiego artysty pod tytułem "Nie możesz mnie wziąć jestem wolny" przedstawiająca coś na kształt ustawionych w wieżę krzeseł.

Trzecie miejsce ma wielki barwny stempel leżący na łące. Lustrzany napis wydaje się, że mówi "wit-aj", ale jednak jest to coś zgoła innego. Mamy tam "TAJ" i "JAW" i są to fragmenty słów tajne i jawnie. Autorami rzeźby są panowie Gołębiewski i Lipski.

Te rzeźby widziałem wielokrotnie natomiast wczorajszym odkryciem była rzeźba, która otrzymała wówczas drugą nagrodę. To "Rozpakowanie" Jana Tutaja.

Mam zadanie na przyszłość - zrobić zdjęcia pozostałym rzeźbom.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


02/10/2022
10625
Cycling, Daily Activity, Walking