Klesza Droga w Lasach Oliwski - opis jednego zdjęcia

https://s3.us-east-2.amazonaws.com/partiko.io/img/racibo-klesza-droga-w-lasach-oliwski--opis-jednego-zdjciajfsnfjx6-1536155394334.png

Asfaltowa droga leśna w gdańskich lasach. Zaczyna się w Dolinie Radości a kończy w okolicach Szwedzkiej Grobli. Nazwa od oliwskich cystersów, którzy kiedyś byli posiadaczami tych terenów. Szwedzka Grobla bo tędy szły w XVII wieku wojska szwedzkie i ślady ziemne tego marszu są widoczne do dziś.
Dla mnie w tej chwili jest to pokonany właśnie na rowerze odcinek "górski". Było to jakieś 50 metrów w górę.