Kolejne spotkanie robocze w sprawie przekształceń Placu Inwalidów w Oliwie

Byłem na spotkaniu w Domu Zarazy w sprawie Placu Inwalidów Wojennych. Organizowane oddolnie przez mieszkańców. Z naszych radnych dzielnicowych był jeszcze prócz mnie Mariusz Andrzejczak, wspierający pomysł zablokowania zmiany planu.

scrnli_27-05-2022_21-16-27.png
Źródło Google Maps

Byłem jedynym popierającym kierunek zmian, ale w sumie spotkanie było przyjazne. Rozmowy w kręgu i w mniejszym gronie są dużo bardziej owocne niż oświadczenia przez mikrofon ex cathedra. Starałem się zwrócić uwagę na to, że sprzeciw może oznaczać zablokowanie jakichkolwiek zmian w tym miejscu.

Wnioski ze spotkania: plan da się zablokować, mówił o tym Korzeniowski z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami bo (pisząc własnymi słowami) w Oliwie konserwator może zablokować budowę, która niszczy dawne historyczne chronione linie zabudowy. A tu są planowane nowe pierzeje.

Po drugie będzie masowo słany wniosek Mariana Walnego z uwagami (rzeczowymi) do planu zagospodarowania.

Po trzecie będą pikniki i spotkania terenowe (5 VI) by myśleć nad sposobami ożywienia tego miejsca. Mają być plakaty, a jak się uda to także warsztaty.

Były uwagi co do naszej działalności (Rady Dzielnicy) by informować o takich ważnych planach. Był zarzut, że nie było konsultacji. Tłumaczyłem jak to wygląda, że dyskusje były, informacje o posiedzeniach również, ale to się odbywało w ramach posiedzeń rady. Padł postulat by bardziej wychodzić do ludzi, np. mieć swoje stoisko podczas cotygodniowego Pchlego Targu.

scrnli_27-05-2022_21-15-55.png
Źródło Google Maps


Jeśli chcesz skomentować ten wpis to zapraszam to kontaktu bezpośredniego lub zalogowania się. Najprościej to zrobić przez ecency.com. Spokojnie - to bezpieczne, nic nie trzeba wpłacać. Każde konto ma tam swoją wartość, którą docelowo można przekuć na różne profity. To działa, bo dzięki temu więcej tam rozwagi i rzeczowych uwag.