Wyniki ankiety nt. budżetu Rady Dzielnicy Oliwa

W tegorocznej ankiecie uzyskaliśmy 188 odpowiedzi. W zeszłych latach było to: 204 i 272. Widać tendencję spadkową.

Mój komentarz: brak profesjonalnego zaplecza, robimy to własnymi siłami z różnym zaangażowaniem. W tym roku mimo naszych testów też nie ustrzegliśmy się błędu. W ankiecie brakowało np. jednego projektu do oceny.

image.png

Jeśli chodzi o to, czy ankietę nt. budżetu Rady Dzielnicy osoby wypełniały po raz pierwszy to w tym roku było to 35% a w zeszłym roku 44%.

Mój komentarz: mimo tego liczba osób spada.

image.png

Jeśli chodzi o grupy wiekowe to znów najczęściej ankietę wypełniali 30-latkowie, ale nie ma już takiej dysproporcji jak rok temu. Tym razem ankieta dotarła do większej grupy 40-latków.

Mój komentarz: grupa jest zbyt mała i za mało reprezentatywna by wyniki nazwać profesjonalnym badaniem opinii mieszkańców.

Płeć ankietowanych. W tym roku 58% kobiet, w zeszłym 52%.

image.png

Ocena projektów:

scrnli_28-02-2023_11-29-40.png

W tym roku najwięcej pozytywnych ocen uzyskały projekty: sfinansowania nasadzeń, ławek, zorganizowania paczek i opłat za domenę.

Najwięcej osób za bardzo przydatne uznało projekty:

  • Sfinansowania nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów przy oliwskich ulicach - 62%
  • Sfinansowanie zakupu i utrzymania ławek zewnętrznych do ustawienia przy ulicach Oliwy - 47%
  • Zorganizowanie paczek dla najuboższych mieszkańców dzielnicy Oliwa - 46%

Najwięcej osób za przydatne uznało projekty:

  • Dofinansowanie Wigilii Oliwskiej - 31%
  • Sfinansowanie zakupu i utrzymania ławek zewnętrznych do ustawienia przy ulicach Oliwy - 31%
  • Sfinansowanie Święta Oliwy „Viva Oliva” - 28%

Jeśli zsumujemy przydatne i bardzo przydatne to najwięcej pozytywnych ocen otrzymały:

  • Sfinansowania nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów przy oliwskich ulicach - 82%
  • Sfinansowanie zakupu i utrzymania ławek zewnętrznych do ustawienia przy ulicach Oliwy - 78%
  • Zorganizowanie paczek dla najuboższych mieszkańców dzielnicy Oliwa - 74%

Kolejne miejsca zajęły: domena (67%), Viva Oliva (65%), książki do biblioteki 61 %.

W tym roku negatywne oceny zebrały projekty: (projekt bardzo nieprzydatny, mało przydatny i suma tychże w %).

Sfinansowanie projektu „Uwaga detal!” - (29, 12) 40%
Sfinansowanie Gry Terenowej na Orientację w Dolinie Elfów - (23, 14) 37%

Te powyższe projekty jako jedyne uzyskały w tym roku więcej głosów negatywnych od pozytywnych. W zeszłym roku negatywne oceny zebrał jedynie projekt wsparcia Biegu Oliwskiego.

Bieg Oliwski - (20, 11) 32%
Spotkania w bibliotece - (19, 11) 30%

Jeśli chodzi o priorytety jakimi powinniśmy się kierować to w tym roku ankietowani wybrali:

image.png

Jak widać ankietowani wskazywali na: Tereny zielone, Nasadzenia drzew oraz Zakup koszy na śmieci.

W zeszłym roku to było:

Przesłali państwo 37 uwag. W zeszłym roku 40. Wszystkie zostały przekazane radnym i mają okazję się z nimi zapoznać.

Wyniki ankiety można zobaczyć również na tej stronie.